Szansa dla rodziców

Opublikowano: 19.07.2017

Opiekuj się dziećmi i zarabiaj – domowy żłobek dla dzieci do lat 3

1. Projekt „Wdrożenie programu opieki dziennej …”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie rozpoczęło realizację projekt upn. „Wdrożenie programu opieki dziennej na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i M. Krosna nr RPPK.07.04.00-18-0028/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny rynek Pracy, Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Tworzone w ramach projektu punkty opieki dziennej będą pod szyldem „Domowy żłobek”.

Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 30 rodzicom/opiekunom dzieci w wieku do lat 3 z terenu powiatu bieszczadzkiego, leskiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i M. Krosna poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna przez okres 24 miesięcy od 01.05.2017 do 31.08.2019 r.

Zadanie skierowane jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, którym skorzystanie z usług dziennego opiekuna ma umożliwić powrót na rynek pracy.

 

2. Rekrutacja na szkolenie „Opiekun Dzienny”

Obecnie trwa rekrutacja na szkolenie na dziennych opiekunów w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu opieki dziennej…”.

To alternatywa dla stacjonarnych form opieki nad dzieckiem, dająca rodzicom gwarancję indywidualnego podejścia do dziecka w warunkach domowych.

Ofertę kierujemy osób, które opiekują się lub chcą opiekować się dziećmi, np. do mam, które w domu opiekują swoim dzieckiem i mogą również zająć się maluchami np. sąsiadów, babcie-ciocie, które mają warunki do zajęcia się kilkorgiem dzieci.

W ramach projektu zapewniamy bezpłatne szkolenia na dziennego opiekuna. Szkolenie jest w wymiarze 160h, z czego 30h dotyczy praktyki w żłobku. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia do pracy jako dzienny opiekun.

Opiekuj się dziećmi i zarabiaj!

Formularz_rekrutacyjny (3)

Regulamin_rekrutacji

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można przesyłać elektronicznie na adres domowyzlobek24@gmail.com lub złożyć osobiście w biurze projektu w siedzibie TPD przy ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 881 555 198

- koordynator projektu  Marek Bęben

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego

 

Wyniki Rekrutacji:

 

Wyniki Rekrutacji – Opiekunowie

Wyniki Rekrutacji-Lista dzieci  Stara Wieś

Wyniki Rekrutacji Ustrobna