Nasze programy

Opublikowano: 17.06.2016

Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych

Od dnia 1 czerwca 2021 do 6 grudnia 2021

 


 

Rehabilitacja

 

 


Rodzinny wypoczynek w Szczawnicy z TPD Krosno-sprawozdanie

W dn. 24-28 czerwca br. na powitanie wakacji  grupa rodzin z dziećmi wędrowała po  Szczawnicy Zdroju w   Pieninach i po okolicy.

Mieszkaliśmy w pensjonacie Sokolica a wędrowaliśmy po uzdrowisku z placem Dietla, parkiem górnym im. Stadnickiego i deptakiem nad Grajcarkiem. Odbyliśmy spływ tratwami flisackimi przełomem Dunajca, wjechaliśmy i zjechaliśmy kolejką na Palenicę, weszliśmy na dwie kulminacje pienińskie: Szafranówkę i Bryjarkę, zwiedziliśmy zamek w Niedzicy, zaporę i ruiny zamku w Czorsztynie, zażywaliśmy kąpieli w basenach termalnych w Białce Tatrzańskiej, klasztor Klarysek i Ołtarz Papieski w Starym Sączu oraz skansen wsi pogórzańskiej w Szymbarku. Wieczorem były śpiewy przy gitarze. Pieniny i Szczawnica są piękne i cool.!


Do wyjazdu otrzymaliśmy dofinansowanie z samorządu m.Krosna.

TPD Krosno


Warsztaty kompetencji  dla osób zajmujących się wspieraniem rodzin .

Krosno 8,9,10,11 październik 2018.

Oddział Okręgowy TPD, we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Krośnie zorganizował warsztaty dla ponad 60 osób zajmujących się wspieraniem rodziny, dzieci, poradnictwem, profilaktyką, resocjalizacją, asystencją rodzinną.  Przedmiotem warsztatów były działania na rzecz  wsparcia dzieci i dorosłych – rodzin w trudnej sytuacji życiowej, doświadczających zjawiska zagrożenia przemocą lub wykluczenia społecznego. Szkolenie  o charakterze warsztatowym realizowali trenerzy-terapeuci : mgr Jagoda Jachimczak Pudło oraz dr Piotr Pudło z Rzeszowa. Finansowe wsparcie uzyskaliśmy od  Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle. Uczestnicy to pedagodzy szkolni, pracownicy służb socjalnych, kuratorzy sądowi, przedstawiciele policji oraz służby zdrowia.

Tematyka warsztatów obejmowała m.in.:

 • Techniki behawioralne w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Komunikacja z osobami zagrożonymi przemocą
 • Praca w zespole realizującym zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy
 • Elementy interwencji w kryzysie
 • Projektowanie programów interwencyjnych w oparciu o prawa zachowania


W dniu  8 czerwca br w auli PWSZ Krosno,  Zakład Pedagogiki tej Uczelni i Oddział Regionalny TPD zorganizowały konferencję naukową pt. DZIECKO I DZIECIŃSTWO. KONTEKSTY HISTORYCZNE, SPOŁECZNE KULTUROWE. Konferencję objął patronatem JM Rektor PWSZ im. S. Pigonia, prof. dr hab. Grzegorza Przebinda  oraz  Kurator Oświaty  mgr Małgorzata Rauch . Wydarzenie to było to początkiem obchodów jubileuszu 100 – lecia  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Podkarpaciu.

Konferencję otworzył  Prorektor PWSZ Krosno prof.dr hab. Zbigniew Barabasz a uczestników i gości podejmowali Dyrektor Instytutu Humanistycznego dr Bartosz Gołąbek, Kierownik Zakładu Pedagogiki dr Barbara Lulek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  Oddziału Regionalnego w Rzeszowie Grzegorz Piestrak. W wystąpieniu Pana Wiceprezydenta m. Krosna Bronisława Barana, w imieniu władz samorządowych, podkreślony został dorobek TPD na terenie miasta i znakomita współpraca samorządu ze stowarzyszeniem. Za miłe słowa i wielkie wspieranie finansowe oraz organizacyjne, serdecznie Władzom Miasta Krosna dziękujemy!

Konferencja koncentrowała się na pojmowaniu dziecka i dzieciństwa jako uniwersalnych wartości wychowania na przestrzeni 100 lat i współcześnie,  oraz roli TDP w odpowiadaniu na wyzwania potrzeb dzieci.

W trakcie obrad plenarnych i części seminaryjnej swoje dokonania naukowe oraz praktyczne prezentowali znakomici prelegenci: prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd, prof. ndzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, dr Barbara Lulek, ks. dr Antoni Michno, Jolanta Szklarska dyrektor Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a także praktycy  m.in.Dariusz Lasek z TPD Przemyśl, Sabina Patla i Marek Bęben z TPD Krosno oraz Grzegorz Piestrak prezes OR TPD w Rzeszowie i Marian Duda prezes OO TPD Krosno.

 

Ramowy program konferencji.

CZEŚĆ I. Dziecko i dzieciństwo. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe

- prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, Dziecko i dzieciństwo jako uniwersalna wartość wychowania.

- dr Barbara Lulek - PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, Dobro dziecka. Pomiędzy współpracą a rywalizacją rodziców i wychowawców

- Grzegorz Piestrak TPD Rzeszów – TPD na Podkarpaciu.

- Jolanta Szklarska TPD-owski system wsparcia dziecka i rodziny

- Marian Duda – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie, Dzieciństwo w potrzebie- ewolucja potrzeb i rozwiązań w kontekście historycznym.

CZEŚĆ II .Dziecko i dzieciństwo. Teoretyczne i praktyczne implikacje

prof. ndzw, dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, PWSZ im S. Pigonia w Krośnie,  Inny Ja. O zabawach w utworach literackich dla dzieci.

-ks. dr Antoni Michno PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, Dzieciństwo w świecie ciszy. Potrzeby i możliwości wsparcia

-Dariusz Lasek, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu, Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – w poszukiwaniu wzorców skutecznego działania

- Sabina Patla, studentka PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie,  – Marek Bęben, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie, Opieka dzienna nad dzieckiem we wczesnym dzieciństwie. Wyzwania i możliwości.    w potrzebie – ewolucja potrzeb i rozwiązań w kontekście historycznym .


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Instytut Humanistyczny -  Zakład Pedagogiki

oraz

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie

zapraszają na

SEMINARIUM NAUKOWE

DZIECKO I DZIECIŃSTWO. KONTEKSTY HISTORYCZNE, SPOŁECZNE KULTUROWE

Jubileusz 100 – lecia  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

KROSNO, 8 CZERWCA 2018


 

 


 

„Rodzina wolna od przemocy” – seminarium szkoleniowe

TPD Krosno 18/19  listopad 2016 r.

W domu dzieci i dorośli powinni czuć się bezpiecznie. Dom ma być miejscem, w którym jesteśmy kochani, chronieni, gdzie odzyskujemy siły po pracy, po  nauce. Ale dla niektórych dorosłych i dzieci dom nie jest spokojnym miejscem, w którym chronią się przed stresem życia. Czasem jest miejscem niebezpiecznym, gdzie regularnie doznają cierpień fizycznych i emocjonalnych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, dla uhonorowania szczególnego wkładu Polski w uchwalenie Konwencji o prawach dziecka.  Oddział Okręgowy TPD  w Krośnie  podejmuje  działania wpisujące się w dyskusję  o prawach dziecka, ale także o potrzebach i problemach funkcjonowania rodziny. Jednym z takich działań było seminarium szkoleniowe pt. „Rodzina wolna od przemocy”, zorganizowane w dn.18-19 listopada.

Uczestnikami byli członkowie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy – przedstawiciele służb socjalnych, policji, sądu i kuratorów sądowych, dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogowie szkolni, działacze TPD, z Krosna, powiatu ziemskiego Krosno, Sanok, Lesko, Brzozów.

Nasze seminarium  zaszczycili  obecnością m.in. P.P SSR Renata Leja-Syniec  – przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  z Sądu Rejonowego Krosno, Prokurator Rejonowy  Iwona Czerwonka-Rogoś, Bronisław Baran wiceprezydent m. Krosna.

Prezentacje i dyskusja dot. m.in. zagadnień bezpieczeństwa i ochrony ofiar przemocy, rozpoznawanie sytuacji ryzyka oraz działania wobec sprawców w celu zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy. Jej celem była wymiana doświadczeń między podmiotami i środowiskami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Seminarium  moderował Marian Duda, prezes Oddziału Okręgowego TPD w Krośnie, społeczny rzecznik praw dziecka w Krośnie.

 

Projekt został dofinasowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Rzeszowie.


Zdrowi w każdym wieku

Ochrona zdrowia i promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i dorosłych

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  w dn.16.11. br.  zorganizowało warsztaty  promujące zasady zdrowego żywienia wśród dzieci i dorosłych. Z inspiracji Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej  Urzędu Miasta Krosna, TPD wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  nr  2 im ks. S. Szpetnara, zorganizowało zajęcia dla 140 uczestników  pt. Zdrowi w każdym wieku”, ze środków Samorządu  Miasta Krosna oraz własnych. Na zajęcia złożyły się: pogadanka i prezentacja oraz degustacja „zdrowej przekąski”  przygotowanych przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im. S. Szpetnara. Ich celem było rozbudzenie zainteresowania i troski o swoje zdrowie oraz zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości wśród młodzieży.

 

Bardzo dziękujemy TPD Krosno.


Apel o pomoc.

TPD Krosno, w porozumieniu z MOPR Krosno  zwraca się z apelem o pomoc  dla poszkodowanej rodziny z dziećmi,  której 3 czerwca br pożar zniszczył mieszkanie w budynku wielorodzinnym przy ulicy Białobrzeskiej w Krośnie. Wsparcie finansowe można przekazywać na subkonto, które utworzyliśmy dla tej rodziny.

Nr konta 09 1240 2311 1111 0010 6829 7575

z dopiskiem „Pomóżmy rodzinie”.


Rodzinna wycieczka TPD do W-awy:

27-28 maja grupa rodzin z Krosna uczestniczyła w wycieczce do stolicy.

Choć wyjechaliśmy bardzo wcześnie rano, humory dopisywały! W piątek przed południem dotarliśmy do budynku parlamentu i nasz pobyt zaczęliśmy od zwiedzenia Sejmu RP. Wejście tam nie jest łatwe, musieliśmy poczekać na swoją kolej, a później przejść dokładną kontrolę jak na lotnisku! Oczywiście wszystkich nas wpuszczono, przecież jesteśmy porządnymi mieszkańcami miasta Krosna! Opowieści pana przewodnika były ciekawe. Ale posłowie się przed nami ukryli, na ich szczęście, bo mieliśmy do nich kilka trudnych interpelacji obywatelskich.

Po tym przeżyciu musieliśmy ochłonąć, więc wybraliśmy się na spacer po stolicy. W tym dniu odwiedziliśmy  Chopina w Parku Łazienkowskim, (tzn jego pomnik), także Ogród Saski oraz Grób Nieznanego Żołnierza. Udało nam się zobaczyć zmianę warty.

W tym samym dniu jedna grupa zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego, druga zaś eksperymentowała w Centrum Nauki Kopernik. Obiad i kolacja  na 5 piętrze  wieżowca Millennium, gdzie wjeżdżaliśmy supernowoczesnymi windami były przepyszne. Mimo zmęczenia długim dniem część uczestników  wieczorem , w hotelu, śpiewała przy gitarze pieśni  powstańcze i rajdowe do ciszy nocnej! J

Drugi dzień rozpoczęliśmy od  wjazdu na 30 piętro PKiN , skąd popatrzyliśmy na Warszawę z góry. Potem pani przewodnik oprowadziła nas po najciekawszych miejscach Starego Miasta, zapoznała z historią, którą wzbogacała o anegdoty lub legendy. Mogliśmy się przekonać, że Warszawa to niezwykłe miasto nie tylko ze względu na burzliwe losy lecz także ze względu na wyjątkowe piękno wielu miejsc.

Kolejnym etapem naszej wycieczki było dolna część Parku Łazienkowskiego z pałacem na wodzie.  Po obiedzie  grupy zamieniły się miejscami i jedna pojechała do Centrum Nauki Kopernik a druga do Muzeum Powstania. Doświadczyliśmy mnóstwa wrażeń. Część uczestników dopiero poznawała historię Powstania Warszawskiego, ale byli i tacy, którzy swoją wiedzą wprawili w zdumienie przewodników. Po kolacji wyjechaliśmy z Warszawy a wróciliśmy do Krosna  późną nocą ( po 1 w nocy!) zmęczeni lecz bardzo zadowoleni.

Wycieczkę dofinansował samorząd miasta Krosna, za co dziękujemy!

TPD Krosno


ZBIÓRKA PLUSZAKÓW

 DARMOWE   JABŁKA

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  w Kośnie zaprasza wszystkich chętnych po odbiór jabłek. Jabłka będą rozdawane w dniu
16 marca 2016 roku (środa) od godz. 8.00 na parkingu przy
ul. Bursaki 23 w Krośnie.


Zapraszamy  TPD Krosno.


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Od 1 stycznia 2016 r. gminy mają obowiązek zapewnić nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców. W związku z tym na terenie miasta Krosna będą funkcjonowały dwa punkty bezpłatnych porad prawnych.

Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie się mieścił w budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 49 w pok. B 002.
Telefon kontaktowy 13 43 688 21 w. 29.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie  według następującego harmonogramu:

poniedziałek godz. 9.00 – 13.00  -  dyżur radcy prawnego
wtorek godz. 14.00 – 18.00   -  dyżur adwokata
środa godz. 9.00 – 13.00  -  dyżur adwokata
czwartek godz. 14.00 – 18.00  –   dyżur radcy prawnego
piątek godz. 9.00 – 13.00    I i III piątek oraz 29 kwietnia i 30 września 2016r.
-  dyżur radcy prawnego,
II i IV piątek oraz 29 lipca i 30 grudnia 2016r.  -  dyżur adwokata

 

Drugi z punktów będzie prowadzony przez organizację pozarządową

Punkt usytuowany jest w lokalu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10.

Telefon kontaktowy 13 47 43 903

 

Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana będzie według następującego harmonogramu:

poniedziałek godz. 15.30 – 19.30 specjalista w zakresie prawa rodzinnego, pracy, ubezpieczeń
wtorek godz. 15.30 – 19.30 specjalista w zakresie prawa rodzinnego, pracy, ubezpieczeń
czwartek godz. 15.30 – 19.30 specjalista w zakresie prawa administracyjnego
piątek godz. 15.30 – 19.30 specjalista w zakresie prawa karnego i cywilnego
sobota godz. 8.00 – 12.00   specjalista w zakresie doradztwa podatkowego

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 2. posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 3. uzyskała zaświadczenie, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. posiada ważną legitymację weterana albo legitymację poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami Państwa,
 5. nie ukończyła 26 lat,
 6. ukończyła 65 lat,
 7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła starty.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawa, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzaniu projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie zapewniana przez Gminy od 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o (Dz.U., poz. 1255).


ZAPROSZENIE NA KOLĘDOWANIE DLA GLORII

KLUBOKAWIARNIA Ferment

Krosno,  ul. Portiusa 4

2.01.2016

Godz.17.00

Zapraszamy na koncert

Chóru Widymo  z Sanoka oraz Zespołu Lirniczego z Leska i wspólne śpiewanie kolęd oraz pastorałek .

Celem ma być zbiórka środków na leczenie i rehabilitację Glorii Siwak, chorej dziewczynki z Krosna . Będziemy wspólnie śpiewać, przynajmniej pewną część kolęd. Środki można wpłacać gotówką w TPD Krosno, ul.Wojska Polskiego 41, lub przelewem na specjalne konto dla chorej dziewczynki , nr 41 1240 2311 1111 0000 3881 1070. W treści przelewu :  Gloria.

 

Bardzo zapraszamy TPD Krosno.


 

„LILI, FEJS I… KŁOPOTY”.

Spotkania  profilaktyczne dla uczniów krośnieńskich gimnazjów.

 

W dn 16 -17 listopada w gimnazjach miasta Krosna odbyły  się inspirujące zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla ponad 530  uczniów III klas gimnazjów. Miały one formę spektakli edukacyjno-profilaktycznych pt. „ LILI, FEJS I… KŁOPOTY”, przygotowany przez Teatr Moralitet z Krakowa. Spektakle sfinansowane zostały ze środków Miasta Krosna oraz TPD a dotyczyły zagrożeń płynących z internetu.

Internet jest wspaniałym narzędziem służącym do zdobywania informacji czy rozrywki Jest kopalnią wiedzy. Jednocześnie jednak ma wielkie możliwości wykorzystania zdobytych o nas informacji przeciwko nam samym. Czytanie regulaminów, korzystanie z zabezpieczeń oraz ochrona swoich danych osobowych to bardzo ważne zagadnienia, o których trudno nie wspomnieć. Celem  spotkań było podjęcie rozmowy  z młodzieżą również o zagrożeniach płynących z Internetu. Chcieliśmy uświadomić młodym ludziom, by korzystając z tego medium wykazywali zawsze najwyższą ostrożność. Świadomość zagrożeń i odpowiedzialne zachowanie w ogromnym stopniu może ograniczyć ryzyko zabrnięcia w pułapkę osób działających z zamiarem skrzywdzenia i wykorzystania użytkownika sieci.

Tematem sztuki jest niewłaściwe, nieodpowiedzialne korzystanie z dobrodziejstw Internetu, który zamiast zabawy i rozrywki nieoczekiwanie stał się niebezpieczną bronią. Przedstawienie pt. „LILI, FEJS I… KŁOPOTY” poruszało zarówno kwestie związane z emocjonalnym krzywdzeniem – wyzwiskami, poniżaniem, groźbami na forum publicznym jak i z zachowaniem bezpieczeństwa podczas podróżowania po sieci.

 

 

Bardzo dziękujemy TPD Krosno.


 

 

Informacja o wycieczce do Krakowa i Bochni zorganizowanej  dla dzieci z gm.Jedlicze.

W dniach 7-8.11.2015r ze środków władz samorządowych Jedlicza, TPD zorganizowało wycieczkę  dla 35 osobowej grupy dzieci z terenu gminy. Pod opieką pp. Mariana Dudy, Agaty Kazalskiej, Tomasza Gajdy oraz pilota p.Wacława Lorenca uczestnicy zwiedzili : Kopalnię Soli w Bochni, Wzgórze Wawelskie i Drogę Królewską z rynkiem krakowskim, miejsca związane z Janem Pawłem II, Kościół Mariacki, Muzeum Narodowe w Sukiennicach z obrazami Jan Matejki, Kopiec Kościuszki i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie  wycieczkowicze wjechali windą na wieżę widokową. Mieszkaliśmy w Hotelu Domu Studenckiego nazwanego imieniem pierwszej dziewczyny-studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego- Nawojka. Odbyliśmy spacer pod koniec dnia do pomnika Dr Henryka Jordana, parku jordanowskiego a potem do rynku, by zobaczyć Kraków wieczorem. Część grupy udało się namówić na wspólne śpiewanie . Zmęczeni ale pełni wrażeń i estetycznych doznań wróciliśmy do domu po dwóch dniach.

Pani Burmistrz i władzom gminy Jedlicze serdeczni dziękujemy za  środki finansowe otrzymane na opłaceni kosztów wycieczki.

A  oto fotograficzne wspomnienie naszej wyprawy do Skarbka w kopalni Bochnia i  Smoka Wawelskiego.


Zdrowo jemy- zdrowo rośniemy.

Zdrowo jemy ” zdrowo rośniemy”

Promocja zdrowego odżywiania wśród uczniów krośnieńskich szkół podstawowych.

Informacja!!!

Na prośbę uczestników zajęć – Panie prowadzące zajęcia edukacyjne pt : „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, udostępniły przepisy na wypiek ciasteczek i mufin.

1.ciasteczka owsiane

2.mufiny dyniowo – czekoladowe

życzymy smacznego.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  spotkaniem w SP nr 12 w Turaszówce  w dn.19.11. br. rozpoczęło  projekt   promujący zasady zdrowego żywienia wśród dzieci. Z inspiracji Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej  Urzędu Miasta Krosna, TPD wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  nr  2 im ks. S. Szpetnara, organizuje zajęcia edukacyjne pt Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”,   ze środków Samorządu  Miasta Krosna oraz własnych. Na zajęcia, które trwają 1 godzinę lekcyjną składają się: pogadanka i prezentacja oraz degustacja „zdrowej przekąski”  przygotowane przez nauczyciela i uczniów Zespołu Szkół im.S.Szpetnara. Ich celem jest rozbudzenie zainteresowania i troski o swoje zdrowie oraz zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci.

  Widzisz, poznajesz, wiesz: warsztaty społeczno-filmowe.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie podsumowało warsztaty społeczno-filmowe pod hasłem Widzisz, poznajesz, wiesz”-życie gminy okiem nastolatka zorganizowane dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Do udziału w filmowych warsztatach prowadzonych przez pracowników Telewizji Obiektyw  zaprosiliśmy młodzież z Korczyny, Krosna i Jedlicza. Warsztaty filmowe były dla młodzieży szansą na praktyczne zajęcia z operowania językiem filmu. Młodzi filmowcy, korzystając z profesjonalnych wskazówek prowadzących uczyli się podstawowych elementów tworzących przekaz za pomocą tego media.

 

Na spotkaniu zaprezentowane zostały dokonania uczestników i wręczone certyfikaty.

 

 

Bardzo dziękujemy TPD Krosno.


Zdrowi w każdym wieku

Zdrowi w każdym wieku” – zajęcia  dla dzieci z zakresu zdrowego odżywiania się.


Oddział Okręgowy TPD w Krośnie wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  nr  2 im ks. Stanisława Szpetnara, byli organizatorami zajęć edukacyjnych dla dzieci pt  „Zdrowi w każdym wieku”,   organizowanych ze środków Urzędu Miasta Krosna w dn. 29 października, w pomieszczeniach Spółdzielczego Domu Kultury, przy ul.Kisielewskiego. W warsztatach wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej nr 15 z Krosna.


 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć TPD Krosno.

KROŚNIEŃSKI PIKNIK

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie, Urząd Miasta Krosna

KROŚNIEŃSKI PIKNIK


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie i Urząd Miasta zaprosiły mieszkańców Krosna na Piknik  Rodzinny – Mama, tata i ja – trzy godziny dla rodziny.  Festyn zorganizowany został w dniu 31 maja br w Ogrodzie Jordanowskim  przy ul . Grodzkiej. W programie były różnorodne zabawy aranżowane przez studentów Studium Animacji Kultury oraz  harcerzy z  krośnieńskiego hufca ZHP, malowanie twarzy, konkursy, zabawy z chustą animacyjną, szaleństwa w nadmuchiwanym parku rozrywki,  zabawa na trampolinach, rozgrywki szachowe, pokaz pomocy przedmedycznej, pokaz strażackich pojazdów i wiele innych. Wielu rodziców, babć i dziadków wraz ze swymi pociechami wzięło udział w udanym pikniku, który przyniósł dzieciom  dużo radości.

Piknik został dofinansowany przez Samorząd m.Krosna a udało się go zorganizować dzięki wsparciu wolontariuszy oraz przyjaciół a byli to :

Pracownicy Parku Jordana w Krośnie

Pracownicy i działacze Klubu Profilaktyki Środowiskowej „Kross”

Szkoła Językowa „Helen Doron”

Zespół SWING działający przy RCKP w Krośnie

Studenci studium animacji kultury

Harcerze z krośnieńskiego hufca ZHP

Strażacy ochotnicy z OSP w Świerzowej i Posadzie Dolnej

Ratownicy z Maltańskiej Służby Medycznej w Krośnie

Krośnieński Klub Szachowy Urania

Pracownicy i podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej PSOU w Krośnie

Pracownicy i członkowie Koła Przyjaciół Dzieci działającego przy prywatnym żłobku Mali Odkrywcy

Pracownicy Rodzinnego Ośrodka Wsparcia i Terapii.

Wszystkim bardzo dziękujemy za pomoc!

http://youtu.be/tMpZmFQ6qUU

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krośnie, Urząd Miasta Krosna

zapraszają na KROŚNIEŃSKI PIKNIK

 

Mama, Tata i Ja – Trzy godziny dla rodziny

 

Termin: 31 maja 2014r. (sobota), godz. 15:00-18:00

Miejsce: Park Jordanowski w Krośnie przy ul. Grodzkiej.

 

Krośnieński Piknik 2014

Zapraszamy

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Zdrowi w każdym wieku”

- warsztaty edukacyjne  dla młodzieży gimnazjalnej.

 

Oddział Okręgowy TPD w Krośnie wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  nr  2 im ks. Stanisława Szpetnara, byli organizatorami warsztatów edukacyjnych dla młodzieży gimazjalnej  „Zdrowi w każdym wieku”,   organizowanych ze środków Urzędu Miasta Krosna w dn. 20 maja, w pomieszczeniach Szkoły. W warsztatach wzięli udział uczniowie gimnazjów nr 2 i nr 5 z Krosna.

Zdrowe odżywianie

przedstawiamy kilka fotek w/w warsztatów

 

Warsztaty składały się z: prezentacji i prelekcji na tematy związane z zasadami  zdrowego żywienia( w oparciu o Piramidę Zdrowego Żywienia dla dzieci i młodzieży), tworzenie jadłospisu przez uczestników i specjalistę ds. żywienia, nauka przygotowania prostych posiłków (sałatki owocowe, warzywne, carving-sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach itp.). Ich celem było rozbudzenie zainteresowania i troski o swoje zdrowie.  Goście z ww Gimnazjów zapoznali się także z ofertą edukacyjną Szkoły i mogli skorzystać z możliwości  ułożenia fryzur przez uczniów  kierunku fryzjerskiego.

Spotkanie było  bardzo ciekawe edukacyjnie i smaczne kulinarnie.


Konkurs fotograficzny – wyniki

Opublikowano: 11.04.2013

Konkurs fotograficzny

Ogłoszenie o konkursie fotograficznym dla młodzieży.

 

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych oraz TPD w Krośnie zapraszają do udziału w I młodzieżowym  konkursie fotograficznym  „Różne oblicza Krosna”. Konkurs adresowany jest do uczniów z krośnieńskich szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych  oraz młodych krośnian (w wieku j.w.) uczących się poza Krosnem.

Technika wykonania prac jest dowolna. Nadsyłane zdjęcia powinny dotyczyć miasta Krosna np.: ludzi, miejsc, architektury, zdarzeń. Każdy z autorów może dostarczyć 1-6 zdjęć. Prace konkursowe należy dostarczyć  w postaci papierowej  o formacie minimum 15 cm x 21 cm; (papier matowy)+  (płyta CD, DVD) wraz z formularzem zgłoszeniowym do dnia 20 października 2013. Najlepsze prace zakwalifikowane zostaną nagrodzone i wezmą udział w wystawie.  Zwycięskie prace zostaną wydane w formie kalendarza na rok 2014, z czego część  zostanie przekazana przez organizatora konkursu na cele charytatywne.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.tpdkrosno.pl oraz www.cwop.krosno.pl. Informacje o konkursie można uzyskać pisząc na adres mailowy cimkrosno@op.pl lub w biurze TPD Krosno, ul. Wojska Polskiego 41, tel 134326295.

 

regulamin-konkursu-fotograficznego

formularz zgłoszeniowy konkursu fotograficznego

 

Wyniki konkursu

 

Fotografując staraj się pokazać to, czego bez ciebie nikt by  nie

zobaczył. Robert  Bresson

 

Podsumowanie

konkursu fotograficznego  dla młodzieży

„Różne oblicza Krosna”

 

W  dniu 29 listopada , na wystawie zorganizowanej przez  Centrum Inicjatyw Młodzieżowych w pomieszczeniach CWOP  , zaprezentowane zostały dokonania  młodych miłośników fotografii i Krosna . Podczas wernisażu  wręczono    nagrody i wyróżnienia dla autorów najlepszych prac ufundowane przez Prezydenta Krosna oraz Oddział Okręgowy TPD. Wystawę przygotowała p.Róża Jarosz z CIM. W podsumowaniu konkursu i otwarciu wystawy wzięli udział uczestnicy konkursu, ich przyjaciele i rodziny oraz :

p. Bronisław   Baran – wiceprezydent m.Krosna

p.Julita Jaśkiewicz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UM Krosna

p.Bogdan Józefowicz radny M.Krosna

p. Marian Duda prezes Oddziału Okręgowego TPD w Krośnie

p.Marek Bliżycki, radny powiatu Krosno, wiceprezes TPD Krosno

Opiekunowie młodzieży ze szkół biorących udział w konkursie

 

 

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych działające przy  TPD w Krośnie, zorganizowało  w br

I młodzieżowy konkurs fotograficzny pn „Różne oblicza Krosna„.

Celem konkursu, który został objęty Patronatem Pana Prezydenta M.Krosna, było zaktywizowanie  młodych miłośników fotografii z krośnieńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz młodych mieszkańców miasta uczących się w szkołach poza Krosnem. Przedsięwzięcie, jako formę motywowania młodzieży  do  poznawania i dokumentowania zmian dokonujących się w mieście  zostało podsumowane poprzez  pokazanie najlepszych prac na wystawie fotografii  w pomieszczeniach CWOP Krosno.  Najpiękniejsze fotografie zostały wydane w formie kalendarza na rok 2014, z czego część  zostanie na cele charytatywne.

 

Laureaci I Konkursu:

I MIEJSCE -  KLAUDIA FEJKIEL


II MIEJSCE – SZYMON MUSZAŃSKI


II MIEJSCE – PIOTR JANUSZIII  MIEJSCE – BARTOSZ GRZEBIENIOWSKI


III MIEJSCE  -  KLAUDIA ZAJĄC


III MIEJSCE – OLIWIA MYCZKOWSKAWyróżnienia:

 • JAKUB LENKO
 • MARLENA GAZDA
 • KATARZYNA BIERNAT
 • PAULA NADRA
 • IZABELA WARCHOŁ

 

Spośród

Wyróżnionych fotografii wydany został  kalendarz na 2014r.

 

 

Centrum Inicjatyw Młodzieży jest projektem finansowanym ze środków m.Krosna.


Jarmark zawodów  CDS Krosno.

15 maja 2013

 

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych zaprasza chętnych młodych (uczniów klas III gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych) do udziału w imprezie zawodoznawczej pn. JARMARK ZAWODÓW , organizowanej i finansowanej przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP oraz Centrum Dziedzictwa Szkła, w dniu 15 maja od godz. 12.

W trakcie warsztatów  prezentowane będą profesje związane z przemysłem szklarskim, turystyką i sztuką. Zaprezentowane zostaną m.in. treści i formy przygotowania zawodowego np. dla organizatora turystyki, treści i formy kształcenia artystycznego ( w zakresie sztuki) oraz  formy przygotowania do zawodów szklarskich.

Chętni proszeni są o zgłaszanie akcesu do p.Róży Jarosz, CIM Grodzka 10, tel. 13 4743904,   lub drogą mailową: cimkrosno@op.pl .  Liczba miejsc ograniczona – w warsztatach weźmie udział 20 osób.

 

Zapraszamy !

CIM Krosno Grodzka 10

 

 

W dniu 15 maja 2013  odbył się Jarmark zawodów  w CDS Krosno.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP oraz Centrum Inicjatyw Młodzieżowych  TPD Krosno 15 maja br zorga-nizowały  dla młodzieży  warsztaty zawodoznawcze pn. JARMARK ZAWODÓW  w Centrum Dziedzictwa Szkła. W trakcie warsztatów  prezentowane były profesje związane z przemysłem szklarskim, turys-tyką i sztuką. Zaprezentowane były m.in. treści i formy przygotowania zawodowego np. dla organizatora turystyki, treści i formy kształcenia artystycznego oraz istota  profesji wz szklarstwa artystycznego  . Uczestnicy odbyli praktyczne zajęcia w  pracowniach obróbki i zdobie-nia szkła:
– warsztat malowania na szkle
– warsztat grawerowania
– produkcja witraży

- produkcja szklanych figurek metodą palnikową.

Spróbowali swoich sił i samodzielnie wydmuchiwali formy szklane.

prezentujemy kilka fotek w/w Jarmarku:

 

Dziękujemy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP, które  było inicjatorem projektu i sfinansowało warsztaty  !

Dziękujemy CDS , którego pracownicy w sposób bardzo ciekawy przeprowadzili warsztaty!

 

 

CIM Krosno Grodzka 10

TPD Krosno