Konferencja TPD.

Opublikowano: 21.04.2015

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym – konferencja TPD.

W dn. 16-17 kwietnia  br Oddział Okręgowy TPD w Krośnie zorganizował konferencję  pt.:  Bezpieczeństwo dzieci i. młodzieży w okresie wakacyjnym  – problemy,niejasności,rekomendacje dla organizatorów wypoczynku woj.podkarpackiego. Zaproszeni  do udziału  w niej zostali przedstawiciele podmiotów zajmujących się wypoczynkiem z województwa podkarpackiego,  stowarzyszenia : TPD, ZHP, PTSM, Caritas, młodzieżowe domy kultury, placówki opiekuńcze i in. oraz przedstawiciele służb państwowych , w tym Komendy Wojewódzkiej Policji, Sanepidu oraz samorządów lokalnych.

Przedmiotem wystąpień i dyskusji były następujące kwestie:

1. Zmiany w prawie dot. organizacji wypoczynku. Zasady bezpieczeństwa na kolonii, opieka medyczna, odpowiedzialność kierownika, kadry, organizatora – problemy , niejasności, rekomendacje – przedstawił Marek Bliżycki , wiceprezes  TPD Krosno.

TPD-zasady bezpieczeństwa na kolonii-do publikacji

2.Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie wypoczynku letniego – wybrane problemy z punktu widzenia policji ( np.zadania organizatora wypoczynku na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz innych przepisów prawa , związanych z bezpieczeństwem  dzieci i młodzieży- problem demoralizacji nieletnich, czynów zabronionych, narażania na niebezpieczeństwo, nieudzielania pomocy  etc a odpowiedzialność kadry i organizatora kolonii).

przedstawili:  podinspektor Alina Pieniążek KW Policji Rzeszów , podkomisarz Paweł Grześ

KW Policji-bezpieczeństwo dzieci, kolonie letnie

3.Odpowiedzialność organizatora za higieniczne warunki wypoczynku- p. Ewa Pitrus Sanepid Rzeszów.

PISanit.-warunki higieniczno-sanitarne w placówkach wypoczynku

4.Warunki i zasady organizacji leczenia oraz opieki w  Sanatorium dla dzieci i młodzieży Zimowit Rymanów Zdrój – wizyta studyjna.

Uczestnicy konferencji przedyskutowali wiele problemów związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w czasie wakacyjnego wypoczynku, organizowanego w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania. Zapoznaliśmy się także z organizacją leczenia i opieki w sanatorium dziecięcym Zimowit w Rymanowie Zdroju.