95 lat TPD

Opublikowano: 11.04.2014

95 lat  TPD w poszukiwaniu sposobów pomocy dziecku i rodzinie.

Pobierz prezentację nt. obchodów 95-lecia TPD w kraju

W dniu 5 grudnia br. odbyła się w Krośnie uroczystość z okazji 95-lecia  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci , w której wzięli udział przyjaciele dzieci i przyjaciele  TPD  z Krosna, Jasła, Leska, Sanoka i Brzozowa.

Wśród nich byli podkarpacki wicekurator oświaty p.Antoni Wydro, prezydent Krosna p.Piotr Przytocki, wiceprezydent Bronisław Baran, starosta powiatu krośnieńskiego, p.Jan Juszczak, wójt gminy Zarszyn Andrzej Betlej, samorządowcy z wielu gmin, przedstawiciele służb  socjalnych gmin i powiatów.

TPD w regionie krośnieńskim podejmuje szereg działań skierowanych na niesienie wsparcia dzieciom, m.in. prowadzi świetlice socjoterapeutyczne, opiekuje się dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo i materialnie. Organizuje wypoczynek wakacyjny, wyjazdy rehabilitacyjne i wycieczki integracyjne. Prowadzimy poradnictwo i szeroko rozumianą pomoc socjalną. Za tę działalność i jej wspieranie zostały wręczone podziękowania i także odznaczenia organizacyjne Medale im. Henryka Jordana  i odznaki „Przyjaciela Dziecka”oraz Zasłużony dla TPD. Otrzymali je:

Lista odznaczonych na uroczystości 95-lecia TPD Krosno

Za działalność i społeczne zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży oraz  rodzin

Odznakę Przyjaciel Dziecka otrzymują:

1. Antoni Wydro Podkarpacki Wicekurator Oświaty
2. Jan Juszczak Starosta Powiatu Krośnieńskiego
3. Teresa Guzy Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Frysztaku
4. Barbara Jurczak Psycholog  - członkini TPD
5. Bożena  i Jan Steliga Rodzina zastępcza
6. Władysława i Waldemar Skwara Rodzina zastępcza

 

Za wieloletnią działalność i społeczne zaangażowanie w dziedzinie wychowania i opieki nad  dziećmi, młodzieżą, rodzinami w szczególności za troskę i pomoc świadczoną osobom niepełnosprawnym, pokrzywdzonym przez los

Srebrną Odznakę „Zasłużony Działacz TPD” otrzymują:

 

1. Anna Dziadosz Pedagog, mediator rodzinny w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie
2. Julita Jaśkiewicz Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna
3. Grzegorz Litwin Nauczyciel   Wychowawca w Medycznej Szkole Policealnej w Sanoku  działacz TPD
4. Jan Fedczak Dyrektor Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Oświatowo ” Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych ” długoletni działacz TPD
5. Andrzej Lula Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna
6. Ryszard Niemiec Właściciel Firmy Przewozowej z Brzozowa

Za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem okazywaną wrażliwość, troskę oraz serdeczną pomoc udzielaną dzieciom, młodzieży  i rodzinom

Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz TPD” uhonorowani zostali:

 

1. Alicja Bliżycka Nauczyciel, wychowawca, kierownik placówek letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
2. Magdalena Wyżykowska- Figura Artystka, malarka, członkini i  hojny darczyńca TPD
3. Dariusz Jabłoński Nauczyciel w Medycznej Szkole Policealnej w Sanoku, wieloletni działacz i członek TPD w Sanoku
4. Grażyna Ambros-Wodzińska Pedagog w Szkole Podstawowej Nr 12 w Krośnie,  przewodnicząca szkolnego koła TPD wieloletnia działaczka i członkini  TPD w Krośnie
5. Teresa Janas Nauczyciel – przewodnicząca Koła TPD przy Szkole Podstawowej w Klimkówce wieloletnia działaczka i członkini  TPD w Krośnie

 

Za wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie ochrony zdrowia, sportu, rekreacji i usportowienia dzieci i młodzieży oraz szerzenie dobra poprzez świadczenie pomocy potrzebującym

Medalem im dr Henryka Jordana odznaczeni zostali:

1. Bronisław Baran Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Kontynuator  idei dr Henryka Jordana szczególne osiągnięcia posiada w zakresie rozszerzenia i ulepszania warunków do uprawiania przez dzieci i młodzież sportu w miejscu zamieszkania, organizowania życia sportowego dzieci, rozwijania działalności na rzecz zdrowia dzieci młodzieży m.in. w zakresie profilaktyki, lecznictwa, rehabilitacji, bezpieczeństwa

2. Zofia Kaźmierczak Nauczyciel – wychowawca dzieci i młodzieży w Medycznej Szkole Policealnej w Sanoku

Wieloletnia aktywna działaczka i członkini TPD w Sanoku. Z dużym zaangażowaniem włącza się i prowadzi  działania profilaktyczne i promujące zdrowy styl życia.

Za Wielkie Serce dla potrzebujących pomocy, wieloletnie bezinteresowne zaangażowanie i  pomoc świadczoną dzieciom, młodzieży i rodzinom.


Aniołem  wdzięczności  uhonorowany zostaje

1. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

 

Za bezinteresowny trud i zaangażowanie w świadczeniu pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom Podziękowania otrzymują:

 

1. Agnieszka Zygarowicz Dyrektor  PCPR w Krośnie.
2. Marlena Gierucka Dyrektor  Zesp. Szkół Nr 1 w Krośnie
3. Ewa Starowiejska Dyrektor  Zesp. Szkół Nr 2 w Krośnie
4. Halina Połojko Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku
5. Krzysztof Denega Specjalista ds. przewozów Firmy  ARRIVA  z Sanoka
6. Kazimierz Longawa Prezes Zarządu KSM Krosno
7. Józef Biernacki Prezes Jasielskiego Klubu  Motorowego
8. Andrzej Betlej Wójt Gminy Zarszyn

 

Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze, uświetnił je występ dzieci z zespołu SWING działającego przy RCKP,  oraz jubileuszowy tort. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr  2 im ks. Stanisława Szpetnara z Krosna przygotowali wspaniały poczęstunek , na który składały się produkty i wytwory sztuki kulinarnej przygotowana w oparciu o zasady zdrowego żywienia.

 

przedstawiamy kilka fotek z w/w uroczystości :

 

 

Bardzo dziękujemy.

 

 


 

Jubileuszowe Zebranie Zarządu Głównego TPD

 

W dniu 23 maja br. odbyła się kolejna z cyklu uroczystości związanych  z Jubileuszem 95-lecia  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Jubileuszowe  Zebranie Zarządu Głównego TPD. Wzięli  udział członkowie władz Towarzystwa, zasłużeni w służbie dzieciom działacze  oraz Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego.

Za pracę na rzecz dzieci, działacze Towarzystwa zostali uhonorowani Medalami Komisji Edukacji Narodowej, dekoracji dokonał Pan Jerzy Denaka Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował Towarzystwo Medalem PRO MASOVIA, a zasłużonych działaczy z Mazowsza dyplomami uznania, które w imieniu Marszałka wręczyła Pani Magdalena Flis – Lichota – dyrektor Kancelarii Marszałka.

Zostały wręczone także odznaczenia organizacyjne – Godność „Przyjaciela Dziecka”, Medale im. Henryka Jordana  i odznaki „Przyjaciela Dziecka”.

Spotkanie przebiegało w bardzo serdecznej atmosferze, uświetnił je występ dzieci oraz jubileuszowy tort.


 


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – TPD Oddział Regionalny

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodzi br jubileusz 95-lecia działalności.  10 kwietnia 2014 odbyło się jubileuszowe spotkanie przyjaciół dzieci z województwa  w której uczestniczył członek zarządu województwa p.T. Pióro, europosłanka E. Łukacijewska, kurator oświaty p.J.Wojtas, viceprezydent m.rzeszowa p.H.Wolicki samorządowcy z wielu gmin, przedstawiciele służb  socjalnych gmin i powiatów.

Utworzenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci było związane z uzyskaniem niepodległości przez Polskę. Po zakończeniu I wojny światowej w najtrudniejszej sytuacji znalazły się właśnie dzieci. Wojna odebrała życie setkom tysięcy mężczyzn i kobiet. Osierocone dzieci zostały skazane na głodowe i żebracze życie na ulicy. Dostrzegli to – Józef Piłsudski, Stefania Sempołowska oraz Tomasz Arciszewski .Ze składek społeczeństwa, datków i darowizn tworzyli sierocińce i świetlice, w których dożywiano dzieci i zapewniano im całodobową opiekę, organizowali szkoły, przedszkola i sanatoria. Inicjatywy tworzenia ruchu społecznego na rzecz dzieci o charakterze lokalnym były już wcześniej, przed 1919 roku. Z zachowanych dokumentów wynika, że na terenie Podkarpacia działały organizacje Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  Później powstało   TPD z połączenia Robotniczego i Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Obecnie TPD w regionie podejmuje szereg działań skierowanych na niesienie wsparcia dzieciom, m.in. prowadzi świetlice socjoterapeutyczne, opiekuje się dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo i materialnie. Organizuje wypoczynek wakacyjny, wyjazdy rehabilitacyjne i wycieczki integracyjne. Prowadzimy poradnictwo i szeroko rozumianą pomoc socjalną. Dodatkowo prowadzi koła specjalistyczne skupiające dzieci chore na cukrzycę, niepełnosprawne ruchowo i z upośledzeniem umysłowym.

Współczesne formy- działalność opiekuńczo – wychowawcza

-  Placówki wsparcia dziennego (świetlice)

- Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD

- Wypoczynek letni, turnusy rehabilitacyjne, kolonie, obozy – ponad 3 tys uczestników w roku 2013

- Programy profilaktyczne  (profilaktyka rówieśnicza)  – 2245 dzieci

- Zajęcia indywidualne i grupowe  dla dzieci niepełnosprawnych

-Działalność kół specjalistycznych dla dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej ruchowo,  z upośledzeniem umysłowym, głuchoniemych

-Wspieranie rodzin zastępczych poprzez prowadzenie warsztatów i szkoleń.

-Wycieczki, Bale Charytatywne, Dzień Dziecka, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Andrzejki, Mikołajki i wiele wiele innych ….

 

Za działalność i społeczne zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin wręczone zostały odznaczenia  TPD: Przyjaciel Dziecka i Medale im.Henryka Jordana.

Przedstawiamy kilka fotek z obchodów 95 lecia TPDTowarzystwo Przyjaciół Dzieci – TPD Zarząd Główny

 

„95 lat troski o dziecko i rodzinę” Wystąpienie Prezesa ZG TPD Wiesława Kołaka na konferencji „Kształt rodziny, a kształt społeczeństwa i państwa” 01.04.2014

Na  wstępie warto zwrócić uwagę na fakt, że początki naszego Towarzystwa przypadły niemal natychmiast na czas po odzyskaniu przez  nasz kraj niepodległości, a historia stowarzyszenia przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej i lat powojennych splatała się z dążeniami i dramatycznymi momentami naszej trudnej historii. I od początku był to ruch  postępowy, mający na celu  poprawę sytuacji dziecka i rodziny. 95 lat temu, już w  pierwszych dniach wolności, w czasie odbudowywania  polskiej państwowości, zaczął się organizować ruch społeczny ludzi światłych i wrażliwych na dziecięce niedole, wśród których nie brakowało lekarzy, pedagogów, pisarzy  i innych osób  zatroskanych o zdrowie, byt, edukację i wychowanie dziecka, rozumiejących, że młode pokolenie jest  tym, co mamy najcenniejszego, słowem, że o dzieci musimy dbać szczególnie, bo to one w przyszłości będą stanowiły o poziomie życia i powodzeniu  narodu.

Sprawozdanie z konferencji „Kształt rodziny a kształt społeczeństwa i państwa”

1 kwietnia 2014 r. w sali lustrzanej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa pt. „Kształt rodziny a kształt społeczeństwa i państwa„. Organizacją konferencji Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zainaugurowało Jubileusz 95-lecia obchodzony pod honorowym patronatem Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej. Wybór tematu wynika ze szczególnej troski o rodzinę, której zawsze poświęcaliśmy wiele miejsca  udzielając jej różnorodnej pomocy począwszy od edukacji poprzez wsparcie w wychowaniu  dzieci, pomoc materialną, prawną – do kompetentnej asysty rodzinnej.

Listy gratulacyjne z okazji 95-lecia TPD

 

Zamieszczamy treść Listów Gratulacyjnych, które Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymało w związku z organizacją konferencji ” Kształt rodziny a kształt społeczeństwa i państwa” inicjującej obchody 95 lecia naszej organizacji.

Wszystkie dokumenty zamieszczone są w formacie PDF. Wystarczy wybrać link, by zapisać lub otworzyć plik


Patronat medialny TVP nad obchodami 95-lecia TPD

TPD Zarząd Główny

 

Z przyjemnością informujemy, że Telewizja Polska postanowiła włączyć się w nagłośnienie medialne obchodów 95-lecia naszej organizacji.

 

List od Dyrektora Programu 1 TVP S.A. Piotra Radziszewskiego

 

 

 


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – TPD Oddział Sanok

 

Inauguracja obchodów Roku Jubileuszu – 95-lecia TPD

28.03.2014r godz. 11.00. Państwowa Szkoła Muzyczna w Sanoku

„Patrzmy sercem, a słowa zamieniajmy w czyn”

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Powiecie Sanockim


W roku 2014 r. mija 95 lat od powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce. Idea zorganizowania towarzystwa powstała w 1880 roku w Warszawie, w środowisku lekarzy, prawników i pedagogów. Wstępnie opracowano statut towarzystwa, którego celem była działalność opiekuńcza. Starania o powołanie towarzystwa, oraz zatwierdzenie statutu trwały kilkanaście lat, lecz bez rezultatu.

W 33 lata później w Krakowie na nowo odżyła ta idea. W połowie grudnia 1919 roku powołano Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W 1949 roku uznano Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za stowarzyszenie wyższej użyteczności. Nowy statut uchwalony w 1957 roku wprowadził podstawowe ogniwo organizacyjne – Koło Przyjaciół Dzieci. Dał większą   swobodę i uprawnienia niższym ogniwom organizacyjnym. Powołano Zarządy Oddziałów Powiatowych. Różne były losy towarzystwa w następnych latach. Członkowie kół TPD mimo wielu trudności podejmowali różnorodną działalność opiekuńczo-wychowawczą. Powstały koła i komitety, które mają na celu pomaganie dzieciom z różnymi defektami.

Patronat honorowy nad obchodami Jubileuszu-95-lecia objęła Pani Prezydentowa Anna Komorowska.

95-lat TPD

Towarzystwo nasze od lat jest organizacją masową, która ma w historii swej działalności ciekawe prekursorskie inicjatywy, owocujące   do   dziś   korzystnymi   efektami   w   dziedzinie opieki         i wychowania dzieci, a także pomocy rodzinie w wypełnianiu przez nią wielorakich funkcji.

W roku Jubileuszu Towarzystwa postarajmy się kontynuować i rozwijać wszystkie dotychczasowe formy działania na rzecz dzieci, gdyż sprawdziły się w praktyce i są nadal potrzebne.

Jednocześnie, uwzględniając zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze, nowe potrzeby dzieci i młodzieży, podejmijmy inne, ciekawe, pożyteczne działania. Uczcijmy nimi 95-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Liczymy na ludzi”serca i czynu”.

O podjętych na Państwa terenie inicjatywach i planowanych przedsięwzięciach w ramach uroczystości towarzyszących prosimy poinformować nas do końca października 2014 roku.

Adres: Halina Połojko, Medyczna Szkoła Policealna im Anny Jenke w Sanoku, ul.Konarskiego3.

Komitet ds. Organizacji Obchodów 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sanoku

W składzie:

  1. Halina Połojko
  2. Irena Penar
  3. Józef Litwin
  4. Maria Bułdys
  5. Elżbieta Ziajka
  6. Pietrzycka Małgorzata
  7. Zofia Kaźmierczak
  8. Stanisława Skwarcan

 

powrót do strony tytułowej