Konkurs fotograficzny – wyniki

Opublikowano: 11.04.2013

Konkurs fotograficzny

Ogłoszenie o konkursie fotograficznym dla młodzieży.

 

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych oraz TPD w Krośnie zapraszają do udziału w I młodzieżowym  konkursie fotograficznym  „Różne oblicza Krosna”. Konkurs adresowany jest do uczniów z krośnieńskich szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych  oraz młodych krośnian (w wieku j.w.) uczących się poza Krosnem.

Technika wykonania prac jest dowolna. Nadsyłane zdjęcia powinny dotyczyć miasta Krosna np.: ludzi, miejsc, architektury, zdarzeń. Każdy z autorów może dostarczyć 1-6 zdjęć. Prace konkursowe należy dostarczyć  w postaci papierowej  o formacie minimum 15 cm x 21 cm; (papier matowy)+  (płyta CD, DVD) wraz z formularzem zgłoszeniowym do dnia 20 października 2013. Najlepsze prace zakwalifikowane zostaną nagrodzone i wezmą udział w wystawie.  Zwycięskie prace zostaną wydane w formie kalendarza na rok 2014, z czego część  zostanie przekazana przez organizatora konkursu na cele charytatywne.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.tpdkrosno.pl oraz www.cwop.krosno.pl. Informacje o konkursie można uzyskać pisząc na adres mailowy cimkrosno@op.pl lub w biurze TPD Krosno, ul. Wojska Polskiego 41, tel 134326295.


regulamin-konkursu-fotograficznego

formularz zgłoszeniowy konkursu fotograficznego

 

Wyniki konkursu

 

Fotografując staraj się pokazać to, czego bez ciebie nikt by  nie

zobaczył. Robert  Bresson


Podsumowanie

konkursu fotograficznego  dla młodzieży

„Różne oblicza Krosna”

 

W  dniu 29 listopada , na wystawie zorganizowanej przez  Centrum Inicjatyw Młodzieżowych w pomieszczeniach CWOP  , zaprezentowane zostały dokonania  młodych miłośników fotografii i Krosna . Podczas wernisażu  wręczono    nagrody i wyróżnienia dla autorów najlepszych prac ufundowane przez Prezydenta Krosna oraz Oddział Okręgowy TPD. Wystawę przygotowała p.Róża Jarosz z CIM. W podsumowaniu konkursu i otwarciu wystawy wzięli udział uczestnicy konkursu, ich przyjaciele i rodziny oraz :

p. Bronisław   Baran – wiceprezydent m.Krosna

p.Julita Jaśkiewicz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UM Krosna

p.Bogdan Józefowicz radny M.Krosna

p. Marian Duda prezes Oddziału Okręgowego TPD w Krośnie

p.Marek Blizycki, radny powiatu Krosno, wiceprezes TPD Krosno

Opiekunowie młodzieży ze szkół biorących udział w konkursie 

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych działające przy  TPD w Krośnie, zorganizowało  w br

I młodzieżowy konkurs fotograficzny pn „Różne oblicza Krosna„.

Celem konkursu, który został objęty Patronatem Pana Prezydenta M.Krosna, było zaktywizowanie  młodych miłośników fotografii z krośnieńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz młodych mieszkańców miasta uczących się w szkołach poza Krosnem. Przedsięwzięcie, jako formę motywowania młodzieży  do  poznawania i dokumentowania zmian dokonujących się w mieście  zostało podsumowane poprzez  pokazanie najlepszych prac na wystawie fotografii  w pomieszczeniach CWOP Krosno.  Najpiękniejsze fotografie zostały wydane w formie kalendarza na rok 2014, z czego część  zostanie na cele charytatywne.


Laureaci I Konkursu:

 

 

 

I MIEJSCE -  KLAUDIA FEJKIEL

 

 

II MIEJSCE – SZYMON MUSZAŃSKI

 

 

II MIEJSCE – PIOTR JANUSZ

 

 

III  MIEJSCE – BARTOSZ GRZEBIENIOWSKI

 

 

III MIEJSCE  -  KLAUDIA ZAJĄC

 

 

III MIEJSCE – OLIWIA MYCZKOWSKA

 

 

Wyróżnienia:

  • JAKUB LENKO
  • MARLENA GAZDA
  • KATARZYNA BIERNAT
  • PAULA NADRA
  • IZABELA WARCHOŁ

 

Spośród

Wyróżnionych fotografii wydany został  kalendarz na 2014r.


 

Centrum Inicjatyw Młodzieży jest projektem finansowanym ze środków m.Krosna.