Godziny wyjazdów na wypoczynek 2023

Opublikowano: 11.01.2022

Informacja wyjazdu na wypoczynek

Lp. Miejsce wypoczynku Miejsce wyjazdu i godzina Dzień wyjazdu
1. Zakopane – Harenda Krosno, parking ul. Wojska Polskiego 41 

zbiórka godz. 07:45 – wyjazd godz. 08:00

23 stycznia 2023