Domowe Żłobki

Opublikowano: 15.06.2021

 


Wniosek  o przyjęcie do żłobka-2023 Brzozów

 


Św. Mikołaj zdążył przed Świętami do Dzieci z Domowego Żłobka  TPD w Brzozowie.  Dzieci widokiem Dziadka w czerwieni zaciekawione i zadowolone, niektóre odważnie pytały: po co ci ta broda? Inne speszone tuliły się do Cioć. Prezenty jednak odebrały.

 

 

Ogłoszenie rekrutacyjne 2022 BrzozówLista przyjętych dzieci  2022 Brzozów

 Ogłoszenie rekrutacyjne 2021 Brzozów

 

 


Odwiedziny ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA w Domowym Żłobku TPD w Brzozowie
Święty Mikołaju!
dzieci już czekają, gdzieś Ty, gdzie? A Mikołaj,
przez komin woła ? śpieszę się!

Worek prezentów wielki mam, dobrze marzenia wasze znam,
wiem, że czekacie rok cały,

więc ciężarów dźwigam niemały!

 

Z samego rana pewne odwiedziny wywołały uśmiech na twarzach dzieci w Żłobku TPD w Brzozowie . Pojawił się tamże św. Mikołaj. Spotkanie umiliły prezenty dla dzieci i pań opiekunek oraz wspólne zdjęcia . Dzieci z opiekunkami zaprosiły Św. Mikołaj do tańca i śpiewu oraz do odwiedzin za rok, obiecując, że czekając na niego będą się uśmiechać do całego świata.

 


  

Ogłoszenie rekrutacyjne 2021 Brzozów


 Św. Mikołaj u dzieci w Brzozowie.

W Domowym Żłobku – zespole punktów dziennej opieki TPD w Brzozowie pojawił się dziś Św. Mikołaj. Z prezentami rzecz jasna! Większość dzieciaczków powitała go z uśmiechem, choć byli i tacy, którym nie podobała się broda Mikołaja. Były śpiewy i tańce oraz sesja foto.

Do  zobaczenia za rok!

 


Wyniki Rekrutacji  do Zespołu Punktów Opiekunów Dziennych „Domowy Żłobek” w Brzozowie 2020/2021

Wyniki Rekrutacji Domowy Żłobek Brzozów

 


O G Ł O S Z E N I E  !!!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie informuje, że prowadzi nabór dzieci w wieku od 1-3 roku życia do Punktu Opieki Dziennej „Domowy Żłobek” w Ustrobnej G. Wojaszówka na rok 2020/ 2021.

Termin składania dokumentów: do 31 sierpnia 2020r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka (karta do pobrania ze str. www.tpdkrosno.pl) można pozostawić w aktualnie działającym Punkcie Opieki Dziennej „Domowy Żłobek” w Ustrobnej, osobiście w biurze TPD, przesłać tradycyjną pocztą na adres: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41, bądź drogą elektroniczną na adres tpdkrosno@op.pl).

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie  tel.134326295 kom.600 385 593, 600 385 541 www.tpdkrosno.pl lub u Opiekunów Dziennych w Ustrobnej.


Ogłoszenie rekrutacyjne Ustrobna 2020

 

Zapraszamy!


Informacja dotycząca Punktów Opieki Dziennej dla dzieci do lat 3    w Brzozowie i Ustrobnej

Uprzejmie informujemy Państwa, że związku z decyzjami władz państwowych i TPD w Krośnie od 11 maja 2020r. wznowione zostają zajęcia w Punktach Opieki Dziennej w Brzozowie i Ustrobnej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji zajęć i bezpieczeństwa dzieci znajdują się w poniższych linkach:

 

Brzozów

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

Regulamin organizacyny Punktu Opieki Dziennej w Brzozowie


Ustrobna

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

Regulamin organizacyjny punktu Opieki Dziennej w Ustrobnej

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi. Szczegółowe informacje przekażą Państwu również Panie Opiekunki w poszczególnych  punktach w Brzozowie i Ustrobnej.O G Ł O S Z E N I E  !!!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie informuje, że prowadzi nabór dzieci w wieku od 1-3 roku życia do Punktu Opieki Dziennej „Domowy Żłobek” w Ustrobnej G. Wojaszówka na rok 2020/ 2021.

Termin składania dokumentów: do 30 kwietnia 2020r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka (karta do pobrania ze str. www.tpdkrosno.pl) można pozostawić w aktualnie działającym Punkcie Opieki Dziennej „Domowy Żłobek” w Ustrobnej, osobiście w biurze TPD, przesłać tradycyjną pocztą na adres: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41, bądź drogą elektroniczną na adres tpdkrosno@op.pl).

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie  tel.134326295 kom.600 385 593, 600 385 541 www.tpdkrosno.pl lub u Opiekunów Dziennych w Ustrobnej.

Ogłoszenie rekrutacyjne 2020 Ustrobna

 

Zapraszamy!


O G Ł O S Z E N I E  !!!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie informuje, że prowadzi nabór dzieci w wieku od 1-3 roku życia do Punktu Opieki Dziennej „Domowy Żłobek” w Brzozowie na rok 2020/ 2021.

Termin składania dokumentów: do 30 kwietnia 2020r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka (karta do pobrania ze str. www.tpdkrosno.pl), można pozostawić w aktualnie działającym Punkcie Opieki Dziennej „Domowy Żłobek” w Brzozowie ul. Tysiąclecia 29, osobiście w biurze TPD, przesłać tradycyjną pocztą na adres: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41, bądź  drogą elektroniczną na adres tpdkrosno@op.pl.

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie  tel.134326295 kom.600 385 593, 600 385 541 www.tpdkrosno.pl lub u Opiekunów Dziennych w Brzozowie.

Ogłoszenie rekrutacyjne 2020 Brzozów


Zapraszamy!


Wolne miejsca w punktach opieki dziennej (żłobkowych) dla małych dzieci -Brzozów, Ustrobna .

Informujemy, że mamy kilka wolnych miejsc dla dzieci  do lat 3, w punktach opieki dziennej w Brzozowie (ul. Tysiąclecia 29) i w Ustrobnej (gmina Wojaszówka). Zainteresowanych prosimy o kontakt  z biurem TPD Krosno

tel. 13 43 262 95   600 385 593, 600 385 541  mail: tpdkrosno@op.pl

 


Rozeznanie rynku 2019

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie programu opieki dziennej na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i m. Krosna”, nr RPPK.07.04.00-18-0028/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego przez TPD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup drobnego wyposażenia, artykułów plastycznych oraz zabawek ogrodowych dla dzieci w wieku do lat 3.

 

Zapytanie cenowe

 

 


 

„Rekrutacja do Punktu Opieki Dziennej „Domowy Żłobek”

w Odrzykoniu, gmina Wojaszówka.


Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do Punktów Opieki Dziennej „Domowy Żłobek” w Odrzykoniu. Dotychczasowym miejscem działania placówki była Ustrobna.


Wypełnione dokumenty należy składać w biurze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie, przy ul. Wojska Polskiego 41, bądź wysyłać na adres: domowyzlobek24@gmail.com.


Karta zgłoszenia dziecka do Punktu

 

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi: 460 zł (opłaty stałej) + koszt wyżywienia proporcjonalny do frekwencji dziecka (w trakcie negocjacji).

Termin składania dokumentów: do 31 lipca 2019r.


Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie

mail: tpdkrosno@op.pl

www.tpdkrosno.pl

https://www.facebook.com/tpdkrosno

kom.600 385 593, 600 385 541

Marek Bęben 881 555 198


Wyniki Rekrutacji do Punktów Opieki Dziennej

 

Wyniki Rekrutacji


 

 

 


Ogłoszenie!!!

Trwa nabór  do Punktów Opieki Dziennej „Domowy Żłobek” w Starej Wsi,
dzieci w wieku od 1-3 lat życia.


Koszt:

  • 360 zł – miesięczny abonament
  • 8 zł – Dzienna stawka żywieniowa

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka, należy pozostawić w „Domowym Żłobku” w Starej Wsi, bądź przesłać drogą elektroniczna na adres: domowyzlobek24@gmail.com, najpóźniej do 20.06.2019r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia dziecka do Punktu

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie

kom.600 385 593, 600 385 541

Marek Bęben 881 555 198


Wyniki Rekrutacji!!!

 

Rekrutacja wyniki

 

 


” Rekrutacja uzupełniająca do Punktu Opieki  Dziennej w Starej Wsi i Ustrobnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu: pt. „Wdrożenie programu opieki dziennej na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i M. Krosna” nr RPPK.07.04.00-18-0028/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Ogłoszenia o rekrutacji do Punktów Opieki Dziennej w Starej Wsi i w Ustrobnej w terminie od 01 lipca do 16 sierpnia 2018.

 

Szczegóły u koordynatora projektu Marka Bębna, tel: 881 555 198

Proszę o załączenie aktualnych dokumentów pod ogłoszeniem ( w załączeniu)

01-Formularz-rekrutacyjny

02 Regulamin_rekrutacji

03 Oswiadczenie-kandydata

 


INFORMACJA

DLA Państwa Rodziców korzystających z punktów dziennej opieki.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 16 lipca br do 17 sierpnia br w  Punkcie Dziennej Opieki  będzie przerwa wakacyjna.

TPD Krosno


W związku z wciąż trwającymi negocjacjami z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, informujemy że rekrutacja do Punktów Opieki Dziennej w Starej Wsi i Ustrobnej zostanie ogłoszona 16 lipca 2018r.

 

 

 


Domowe Żłobki

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego

  1. http://www.tpdkrosno.pl/domowy – Żłobek w Ustrobnej
  2. http://www.tpdkrosno.pl/domowy – Żłobek w Starej Wsi
  3. http://www.tpdkrosno.pl/wiadomosci/szansa-dla-rodzicow/#more-10185
  4. http://www.tpdkrosno.pl/jarmark-zawodow/

6 grudnia br  nasze  „domowe żłobki” w Ustrobnej i Starej Wsi odwiedził św. Mikołaj. Nasze Dzieci  i ich Rodzice odebrały prezenty. Potem wspólnie z opiekunkami śpiewaliśmy mikołajowe piosenki. Dzieci miały poważne miny, w odróżnieniu od rodziców, którzy się uśmiechali. Niektórzy, więksi od Mikołaja, siadali mu na kolanach. Na pewno zostało im to z dzieciństwa.

Stara WieśUstrobna

 

 

 

 

 

 

Domowe Żłobki

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego

  1. http://www.tpdkrosno.pl/domowy – Żłobek w Ustrobnej
  2. http://www.tpdkrosno.pl/domowy – Żłobek w Starej Wsi
  3. http://www.tpdkrosno.pl/wiadomosci/szansa-dla-rodzicow/#more-10185
  4. http://www.tpdkrosno.pl/jarmark-zawodow/