Domowe Żłobki

Opublikowano: 15.09.2017

 


Wolne miejsca w punktach opieki dziennej (żłobkowych) dla małych dzieci -Brzozów, Ustrobna .

Informujemy, że mamy kilka wolnych miejsc dla dzieci  do lat 3, w punktach opieki dziennej w Brzozowie (ul. Tysiąclecia 29) i w Ustrobnej (gmina Wojaszówka). Zainteresowanych prosimy o kontakt  z biurem TPD Krosno

tel. 13 43 262 95   600 385 593, 600 385 541  mail: tpdkrosno@op.pl

 


Rozeznanie rynku 2019

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie programu opieki dziennej na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i m. Krosna”, nr RPPK.07.04.00-18-0028/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego przez TPD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup drobnego wyposażenia, artykułów plastycznych oraz zabawek ogrodowych dla dzieci w wieku do lat 3.

 

Zapytanie cenowe

 

 


 

„Rekrutacja do Punktu Opieki Dziennej „Domowy Żłobek”

w Odrzykoniu, gmina Wojaszówka.


Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do Punktów Opieki Dziennej „Domowy Żłobek” w Odrzykoniu. Dotychczasowym miejscem działania placówki była Ustrobna.


Wypełnione dokumenty należy składać w biurze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie, przy ul. Wojska Polskiego 41, bądź wysyłać na adres: domowyzlobek24@gmail.com.


Karta zgłoszenia dziecka do Punktu

 

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi: 460 zł (opłaty stałej) + koszt wyżywienia proporcjonalny do frekwencji dziecka (w trakcie negocjacji).

Termin składania dokumentów: do 31 lipca 2019r.


Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie

mail: tpdkrosno@op.pl

www.tpdkrosno.pl

https://www.facebook.com/tpdkrosno

kom.600 385 593, 600 385 541

Marek Bęben 881 555 198


Wyniki Rekrutacji do Punktów Opieki Dziennej

 

Wyniki Rekrutacji


 

 

 


Ogłoszenie!!!

Trwa nabór  do Punktów Opieki Dziennej „Domowy Żłobek” w Starej Wsi,
dzieci w wieku od 1-3 lat życia.


Koszt:

  • 360 zł – miesięczny abonament
  • 8 zł – Dzienna stawka żywieniowa

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka, należy pozostawić w „Domowym Żłobku” w Starej Wsi, bądź przesłać drogą elektroniczna na adres: domowyzlobek24@gmail.com, najpóźniej do 20.06.2019r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia dziecka do Punktu

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie

kom.600 385 593, 600 385 541

Marek Bęben 881 555 198


Wyniki Rekrutacji!!!

 

Rekrutacja wyniki

 

 


” Rekrutacja uzupełniająca do Punktu Opieki  Dziennej w Starej Wsi i Ustrobnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu: pt. „Wdrożenie programu opieki dziennej na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i M. Krosna” nr RPPK.07.04.00-18-0028/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Ogłoszenia o rekrutacji do Punktów Opieki Dziennej w Starej Wsi i w Ustrobnej w terminie od 01 lipca do 16 sierpnia 2018.

 

Szczegóły u koordynatora projektu Marka Bębna, tel: 881 555 198

Proszę o załączenie aktualnych dokumentów pod ogłoszeniem ( w załączeniu)

01-Formularz-rekrutacyjny

02 Regulamin_rekrutacji

03 Oswiadczenie-kandydata

 


INFORMACJA

DLA Państwa Rodziców korzystających z punktów dziennej opieki.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 16 lipca br do 17 sierpnia br w  Punkcie Dziennej Opieki  będzie przerwa wakacyjna.

TPD Krosno


W związku z wciąż trwającymi negocjacjami z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, informujemy że rekrutacja do Punktów Opieki Dziennej w Starej Wsi i Ustrobnej zostanie ogłoszona 16 lipca 2018r.

 

 

 


Domowe Żłobki

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego

  1. http://www.tpdkrosno.pl/domowy – Żłobek w Ustrobnej
  2. http://www.tpdkrosno.pl/domowy – Żłobek w Starej Wsi
  3. http://www.tpdkrosno.pl/wiadomosci/szansa-dla-rodzicow/#more-10185
  4. http://www.tpdkrosno.pl/jarmark-zawodow/

6 grudnia br  nasze  „domowe żłobki” w Ustrobnej i Starej Wsi odwiedził św. Mikołaj. Nasze Dzieci  i ich Rodzice odebrały prezenty. Potem wspólnie z opiekunkami śpiewaliśmy mikołajowe piosenki. Dzieci miały poważne miny, w odróżnieniu od rodziców, którzy się uśmiechali. Niektórzy, więksi od Mikołaja, siadali mu na kolanach. Na pewno zostało im to z dzieciństwa.

Stara WieśUstrobna

 

 

 

 

 

 

Domowe Żłobki

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego

  1. http://www.tpdkrosno.pl/domowy – Żłobek w Ustrobnej
  2. http://www.tpdkrosno.pl/domowy – Żłobek w Starej Wsi
  3. http://www.tpdkrosno.pl/wiadomosci/szansa-dla-rodzicow/#more-10185
  4. http://www.tpdkrosno.pl/jarmark-zawodow/