Domowy Żłobek w Starej Wsi

Opublikowano: 18.08.2017

Wyniki Rekrutacji!!!

Rekrutacja Stara Wieś

 


” Rekrutacja uzupełniająca do Punktu Opieki  Dziennej w Starej Wsi.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu: pt. „Wdrożenie programu opieki dziennej na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i M. Krosna” nr RPPK.07.04.00-18-0028/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Ogłoszenia o rekrutacji do Punktów Opieki Dziennej w Starej Wsi  w terminie od 01 lipca do 16 sierpnia 2018.

Szczegóły u koordynatora projektu Marka Bębna, tel: 881555198″

 

Proszę o załączenie aktualnych dokumentów pod ogłoszeniem ( w załączeniu)

01-Formularz-rekrutacyjny

02 Regulamin_rekrutacji

03 Oswiadczenie-kandydata


INFORMACJA

DLA Państwa  Rodziców korzystających z punktów dziennej opieki.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 16 lipca br do 17 sierpnia br w  Punkcie Dziennej Opieki  będzie przerwa wakacyjna.

TPD Krosno

 


W związku z wciąż trwającymi negocjacjami z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, informujemy ze rekrutacja do Punktów Opieki Dziennej w Starej Wsi i Ustrobnej zostanie ogłoszona 16 lipca 2018r.


” Rekrutacja uzupełniająca do Punktu Opieki  Dziennej w Starej Wsi.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu: pt. „Wdrożenie programu opieki dziennej na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i M. Krosna” nr RPPK.07.04.00-18-0028/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

 

Rodzice dzieci w wieku do lat 3 z Listy rezerwowej oraz inni rodzice spełniający kryteria rekrutacji i zainteresowani powierzeniem dziecka pod opiekę opiekuna dziennego proszeni są o złożeniu dokumentów rekrutacyjnych w terminie od 12 lutego 2018 do 19 lutego 2018 roku w biurze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  lub na adres mailowy: domowyzlobek24@gmail.com.

Szczegóły u koordynatora projektu Marka Bębna, tel: 881555198″

 

Proszę o załączenie aktualnych dokumentów pod ogłoszeniem ( w załączeniu)

01 Formularz-rekrutacyjny

02 Regulamin_rekrutacji

03 Oświadczenie-kandydata


 


 

 

Rekrutacja Główna do Punktu Opieki Dziennej – Domowy Żłobek w Starej Wsi

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie programu opieki dziennej na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i M. Krosna nr RPPK.07.04.00-18-0028/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.4 - Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie ogłasza rekrutację główną dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów w Domowym Żłobku mieszczącym się w Starej Wsi.

Planowany termin rozpoczęcia pracy Domowego Żłobka to 02 października 2017 r.

Wypełnione dokumenty – Regulamin Rekrutacji, Formularz Rekrutacyjny i Oświadczenie należy odesłać na adres mail: domowyzlobek24@gmail.com, bądź dostarczyć osobiście do biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno,     w godz. od 8.00-14.00.

01 Formularz-rekrutacyjny

02 Regulamin_rekrutacji

03 Oswiadczenie-kandydata


Termin składania dokumentów: 21.08.2017 – 08.09.2017 (do godz. 12:00)

Wszelkich Informacji udziela Koordynator Projektu – Marek Bęben od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-15.00

Pod numerem telefonu 881-555-198

Adres mail.: domowyzlobek24@gmail.com


Wyniki Rekrutacji:


Wyniki Rekrutacji – Opiekunowie

Wyniki Rekrutacji-Lista dzieci

 

Witam, spotkanie z rodzicami odbędzie się w Starej Wsi we wtorek 19 września o godz 10.00.


Dokumenty-spotkanie

Oswiadczenie Samotnego Wychowania

Oświadczenie-Wielodzietność