Następny projekt Domowy Żłobek

Opublikowano: 07.09.2017

Wyniki Rekrutacji!!!

Rekrutacja Ustrobna

 


Rekrutacja uzupełniająca do Punktu Opieki  Dziennej w Ustrobnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu: pt. „Wdrożenie programu opieki dziennej na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i M. Krosna” nr RPPK.07.04.00-18-0028/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Ogłoszenia o rekrutacji do Punktów Opieki Dziennej w Ustrobnej  w terminie od 01 lipca do 16 sierpnia 2018.

Szczegóły u koordynatora projektu Marka Bębna, tel: 881555198″

 

Proszę o załączenie aktualnych dokumentów pod ogłoszeniem ( w załączeniu)

01-Formularz-rekrutacyjny

02 Regulamin_rekrutacji

03 Oswiadczenie-kandydata

 


 

 

INFORMACJA

DLA Państwa Rodziców korzystających z punktów dziennej opieki.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 16 lipca br do 17 sierpnia br w  Punkcie Dziennej Opieki  będzie przerwa wakacyjna.

TPD Krosno

 


W związku z wciąż trwającymi negocjacjami z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, informujemy ze rekrutacja do Punktów Opieki Dziennej w Starej Wsi i Ustrobnej zostanie ogłoszona 16 lipca 2018r.

 

 


Rekrutacja Główna do Punktu Opieki Dziennej – Domowy Żłobek w Ustrobnej

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie programu opieki dziennej na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i M. Krosna nr RPPK.07.04.00

-18-0028/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie ogłasza rekrutację główną dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów w Domowym Żłobku mieszczącym się w Ustrobnej.

Planowany termin rozpoczęcia pracy Domowego Żłobka to 02 października 2017 r.

Wypełnione dokumenty – Regulamin Rekrutacji, Formularz Rekrutacyjny i Oświadczenie należy odesłać na adres mail: domowyzlobek24@gmail.com, bądź dostarczyć osobiście do biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie ul. Wojska Polskiego 41, 38-400 Krosno, w godz. od 8.00-14.00.

Termin składania dokumentów: 07.09.2017 – 20.09.2017 (do godz. 12:00)

Wszelkich Informacji udziela Koordynator Projektu – Marek Bęben od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-15.00

Pod numerem telefonu 881-555-198

Adres mail.: domowyzlobek24@gmail.com


Wyniki Rekrutacji:


Wyniki Rekrutacji Ustrobna