Potrzebni wolontariusze

Opublikowano: 07.12.2017

Potrzebni  wolontariusze.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie poszukuje wolontariuszy  do udziału w  projektach i działaniach opiekuńczych prowadzonych na rzecz dzieci.

1.Poszukujemy osoby chętnej do wspierania  chłopca z problemem cukrzycowym, ucznia szkoły podstawowej z m. Krosna, wz motywacji do uczenia się.

2. Poszukujemy chętnych do udziału w unijnym projekcie tzw dziennej opieki nad małymi dziećmi. W ramach RPO województwa podkarpackiego i działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, TPD Krosno pozyskało środki na wdrożenie takiej formy opieki w kilku gminach.

To,  przewidziana w ustawie o opiece nad dziećmi, alternatywa dla klasycznych  stacjonarnych form opieki nad dzieckiem. Chętnie skorzystamy z pomocy osób będących poza aktywnością zawodową (emerytów) jak i studentów. Studenci  będą mieli możliwość  poznania  alternatywnej formy opieki nad dzieckiem, nabycia i rozwijania kompetencji opiekuńczych, uzyskają rekomendacje i  certyfikat uczestnictwa w projekcie. TPD zapewnia gratyfikację na poczet koszów  ponoszonych przez  osoby współpracujące.

 

Zainteresowanych taką formą aktywności zapraszamy do kontaktu w biurze TPD przy ul Wojska Polskiego 41 (kwadraciak), mail: tpdkrosno@op.pl,  tel. 13 43 262 95

 

Marian Duda

TPD Krosno