Rodzina wolna od przemocy

Opublikowano: 21.11.2016

„Rodzina wolna od przemocy” – seminarium szkoleniowe

TPD Krosno 18/19  listopad 2016 r.

W domu dzieci i dorośli powinni czuć się bezpiecznie. Dom ma być miejscem, w którym jesteśmy kochani, chronieni, gdzie odzyskujemy siły po pracy, po  nauce. Ale dla niektórych dorosłych i dzieci dom nie jest spokojnym miejscem, w którym chronią się przed stresem życia. Czasem jest miejscem niebezpiecznym, gdzie regularnie doznają cierpień fizycznych i emocjonalnych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, dla uhonorowania szczególnego wkładu Polski w uchwalenie Konwencji o prawach dziecka.  Oddział Okręgowy TPD  w Krośnie  podejmuje  działania wpisujące się w dyskusję  o prawach dziecka, ale także o potrzebach i problemach funkcjonowania rodziny. Jednym z takich działań było seminarium szkoleniowe pt. „Rodzina wolna od przemocy”, zorganizowane w dn.18-19 listopada.

Uczestnikami byli członkowie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy – przedstawiciele służb socjalnych, policji, sądu i kuratorów sądowych, dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogowie szkolni, działacze TPD, z Krosna, powiatu ziemskiego Krosno, Sanok, Lesko, Brzozów.

Nasze seminarium  zaszczycili  obecnością m.in. P.P SSR Renata Leja-Syniec  – przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  z Sądu Rejonowego Krosno, Prokurator Rejonowy  Iwona Czerwonka-Rogoś, Bronisław Baran wiceprezydent m. Krosna.

Prezentacje i dyskusja dot. m.in. zagadnień bezpieczeństwa i ochrony ofiar przemocy, rozpoznawanie sytuacji ryzyka oraz działania wobec sprawców w celu zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy. Jej celem była wymiana doświadczeń między podmiotami i środowiskami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Seminarium  moderował Marian Duda, prezes Oddziału Okręgowego TPD w Krośnie, społeczny rzecznik praw dziecka w Krośnie.

 

Projekt został dofinasowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Rzeszowie.