Półkolonia letnia 2016r.

Opublikowano: 02.03.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Gmina Krosno, Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zapraszają wszystkie dzieci z terenu miasta Krosna do udziału w półkolonii letniej organizowanej w

Spółdzielczym Domu Kultury w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 41

w terminach:

1.

04.07-15.07.2016r. Krosno, ul. Wojska Polskiego 41

Półkolonia Krosno 04.07-15.07.2016r.

O-Ś-W-I-A-D-C-Z-E-N-I-E-półkolonia 04.07-15.07.20106r.

 

2.

18.07-29.07.2016r. Krosno, ul. Wojska Polskiego 41

Półkolonia Krosno 18.07-29.07.2016r.

O-Ś-W-I-A-D-C-Z-E-N-I-E-półkolonia 18.07-29.07.20106r.

3.

01.08-12.08.2016r. Krosno, ul. Wojska Polskiego 41

Półkolonia Krosno 01.08-12.08.2016r.

O-Ś-W-I-A-D-C-Z-E-N-I-E-półkolonia 01.08-12.08.2016r.

 

w godzinach 7:00 do 16:00

Gwarantujemy opiekę pedagogiczną, jeden ciepły posiłek dziennie, ubezpieczenie NNW, zajęcia świetlicowe, wyjście do kina, rozgrywki sportowe, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, korzystanie z basenu i obiektów MOSiR, spacery – zwiedzanie muzeów i zabytków Krosna.

 

Zgłoszenia przyjmują i szczegółowych informacji udzielają pracownicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie ul. Wojska Polskiego 41, tel. 1343262-95 w godz. 8:00 do15:00.

 

Z A P R A S Z A M Y

TPD Krosno.