Półkolonia letnia 2017

Opublikowano: 28.02.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  zaprasza wszystkie dzieci do udziału w półkolonii letniej organizowanej w Krośnie.


w terminach:

I. 03.07-14.07.2017   Krosno

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Półkolonia Krosno lato 03.07-14.07.2017


 

II. 17.07-28.07.2017  Krosno

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Półkolonia Krosno lato 17.07-28.07.2017


 

III. 31.07-11.08.2017  Krosno

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Półkolonia Krosno lato 31.07-11.08.2017

 

 

w godzinach  7:00 do 16:00

Gwarantujemy opiekę pedagogiczną, jeden ciepły posiłek dziennie, ubezpieczenie NNW, zajęcia świetlicowe, wyjście do kina, rozgrywki sportowe, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, korzystanie z basenu i obiektów MOSiR, spacery – zwiedzanie muzeów i zabytków Krosna.

Cena 270,00 zł od osoby

Zgłoszenia przyjmują i szczegółowych informacji udzielają pracownicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie ul. Wojska Polskiego 41, tel. 13 4326295 w godz. 8:00 do15:00,

mail: tpdkrosno@op.pl

 

Z A P R A S Z A M Y

TPD Krosno.