OGŁOSZENIE!!!

Opublikowano: 07.07.2020

O G Ł O S Z E N I E  !!!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
w Krośnie informuje, że prowadzi nabór dzieci w wieku od 1-3 roku życia do Punktu Opieki Dziennej
„Domowy Żłobek” w Ustrobnej G. Wojaszówka na rok 2020/ 2021.

Termin składania dokumentów: do 31 sierpnia 2020r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka (karta do pobrania ze str. www.tpdkrosno.pl) można pozostawić w aktualnie działającym Punkcie Opieki Dziennej „Domowy Żłobek” w Ustrobnej, osobiście w biurze TPD, przesłać tradycyjną pocztą na adres: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41, bądź drogą elektroniczną na adres tpdkrosno@op.pl).

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie  tel.134326295 kom.600 385 593, 600 385 541 www.tpdkrosno.pl lub u Opiekunów Dziennych w Ustrobnej.

Ogłoszenie rekrutacyjne Ustrobna 2020


Zapraszamy!