Warsztaty edukacyjne

Opublikowano: 06.10.2021

Szkolenie dla członków rodzin i / lub opiekunów osób niepełnosprawnych z Powiatu Krośnieńskiego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie  i Oddział Okręgowy TPD Krosno zapraszają mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego  do udziału w zajęciach szkoleniowych dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywać się będą przez dwa dni a  zrealizowane zostaną przez specjalistów w zakresie zdrowego żywienia i pielęgnacji osób niepełnosprawnych – przewlekle chorych oraz specjalistę wz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty edukacyjne są bezpłatne, w dofinansowane przez Starostwo Powiatowe – PCPR Krosno. Zlecone zostały naszej Organizacji w trybie oferty realizacji zadania publicznego a przeprowadzone zostaną dla 30 osób, w II grupach, w dniach: 21/22 października br.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem TPD Krosno, ul Wojska Polskiego 41, tel. 13 43 262 95, tel. kom.: 600 385 593, 600 385 541, mail : tpdkrosno@op.pl

Program zajęć (ramowy) :

  1. Szkolenie z zakresu 1-szej pomocy przedmedycznej. Zasady i podstawowe czynności przydatne w najczęściej spotykanych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
  2. Szkolenie wz zdrowego żywienia osób niepełnosprawnych-przewlekle chorych z podaniem m.in przepisów lekkostrawnej diety.
  3. Pielęgnowanie i czynności opiekuńcze osoby niepełnosprawnej-przewlekle chorej.
  4. Wzmacnianie stanu psychicznego osoby opiekującej się oraz podopiecznego.
  5. Uprawnienia, ulgi i prawa osób niepełnosprawnych oraz opiekunów.
  6. Jakość życia rodziny w niepełnosprawności, prawa dzieci niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy