Promocja rodzicielstwa zastępczego w regionie

Opublikowano: 17.08.2021

Promocja rodzicielstwa zastępczego w regionie.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie był organizatorem spotkania w CWOP Krosno, podczas którego odbył się premierowy pokaz filmu /spotu/ promującego rodzicielstwo zastępcze. Spot zrealizowany został w partnerstwie z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w Jaśle, Strzyżowie, Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Lesku, Ustrzykach Dolnych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz Fundacją Wielkie Serce dla Dzieci, a dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Chcemy w ten sposób  wesprzeć akcję społeczną pt „:Rodzina jest dla wszystkich”, na rzecz pozyskania rodziców zastępczych dla dzieci czasowo pozbawionych opieki, miłości, troski       i zainteresowania ich własnej rodziny.

Ponad 100-letnie historyczne dokonania TPD i nasze działania współczesne związane są m.in. z pomaganiem dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Poprzez spot pragniemy poruszyć serca i uwrażliwić na los dzieci, które z uwagi na niedomagania swojej biologicznej rodziny potrzebują szczególnej ochrony i pomocy .

Na spotkaniu  z udziałem Państwa Dyrektorów ww PCPR-ów   przedyskutowaliśmy formy i sposoby  promowania idei rodzicielstwa zastępczego, a także tworzenia pozytywnego klimatu wokół tej idei w naszym subregionie. Za udział i przekazane uwagi oraz spostrzeżenia serdecznie dziękujemy .

TPD Krosno