Praca dla wychowawców na półkolonii w Krośnie oraz na koloniach letnich TPD Krosno

Opublikowano: 02.06.2020

Praca dla wychowawców na półkolonii w Krośnie oraz na

koloniach letnich  TPD Krosno.

Poszukujemy ludzi z  pozytywną energią! Potrzebujemy Ciebie w naszym zespole! Zapewniamy wynagrodzenie, wyżywienie, pracę w zespole doświadczonych i początkujących wychowawców i animatorów, nabycie nowych umiejętności i zdobycie doświadczenia w zakresie opieki i animacji czasu wolnego, możliwość realizacji własnych projektów . Potrzebujemy także osób mających uprawnienia kierownika wypoczynku.

CV a także wszelkie pytania prosimy kierować na adres mail: tpdkrosno@op.pl lub osobiście w biurze TPD Krosno, ul. Wojska Polskiego 41.

PS. Zgodnie z przepisami prawa wychowawcą na kolonii może być: czynny nauczyciel pracujący w szkole, w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, lub osoba posiadająca dyplom ukończenia kierunku nauczycielskiego, osoba która ma średnie wykształcenie i ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku albo jest instruktorem harcerskim w stopniu przewodnika.