Jubileusz TPD w Lesku

Opublikowano: 10.02.2020

Jubileusz TPD w Lesku

Z  Okazji Jubileuszu 100 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbyło się wiele imprez oraz spotkań, obchodzone były gale stulecia TPD w całej Polsce.  Działacze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Powiatowego w Lesku z  okazji tego pięknego Jubileuszu przygotowali wystawę „Ocalić od zapomnienia” dokumentującą losy organizacji, które są odzwierciedleniem burzliwej historii Polski, a także współczesne działania. Wystawę wieńczył „Wieczór Wspomnień”.  Zarówno wystawa jak i  „Wieczór Wspomnień” zorganizowane były w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku. Współorganizatorką obydwu przedsięwzięć  była Joanna  Krawczyk pełniąca obowiązki dyrektora biblioteki. Wieczór wspomnień odbył się w dniu 31 stycznia 2020r. Był to wieczór wyjątkowy. Na spotkanie zostały zaproszone osoby, które w przeszłości pracowały na rzecz i dla dobra dzieci. Swoją obecnością zaszczyciły nas również  władze Towarzystwa:  Marian Duda – Prezes TPD Oddziału Okręgowego w Krośnie oraz Ewa Patla – Dyrektor Biura TPD, Halina Połojko – prezes TPD Oddziału Powiatowego w Sanoku oraz wiceprezes Dariusz Jabłoński.  Gośćmi byli również:  inspektor Wiesław Korczykowski – były komendant Policji Powiatowej w Lesku oraz wieloletni działacz TPD, Dorota Szmidt, Alicja Bliżycka oraz Wacław Lorenc.  Na spotkanie przybył również Janusz Haftek – wicestarosta powiatu leskiego oraz dyrektorzy leskich szkół i placówek:  Anna Ceparska – Bąbel, Grzegorz Brajewski, Henryk Barański, Bożena Tomasik. Na początku spotkania goście obejrzeli występy artystyczne. Piękny taniec w strojach krakowskich wykonali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bezmiechowej pod kierunkiem Zofii Przygórzewskiej.  Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Lesku prezentowali teksty Phila Bosmansa przygotowane pod kierunkiem Agnieszki Brajewskiej. Teksty przeplatane były pięknymi utworami muzycznymi.  Recital utworów muzycznych przygotowała Katarzyna Wermińska – nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Lesku. Pod jej kierunkiem uczennice liceum zaśpiewały pieśni patriotyczne. Występ muzyczny uświetnił Michał Wermiński akompaniując piękną grą na skrzypcach. Po występach nastąpiła promocja książki  „Siła jedności w różnorodności” wydanej przez Zarząd Główny TPD z okazji 100 lat istnienia. Pan Prezes przedstawił najważniejsze cele i założenia powstałej publikacji oraz nowatorskie inicjatywy TPD. Podkreślił, że na przestrzeni dziesięcioleci TPD zapisało swoją piękną kartę, prowadząc szeroką działalność opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną na rzecz dzieci i młodzieży. Ostatnia część programu to wspomnienia działaczy TPD z różnych okresów działalności. Wiele osób wspominało śp. Mariana Brajewskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesku,  który był prezesem Towarzystwa w Lesku w latach 90 – tych.  Często organizował on wyjazdy z dziećmi na biwaki oraz kolonie. Był człowiekiem radosnym, pogodnym, mającym duże poczucie humoru i chęć do działania na rzecz innych. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Wspomnienia wywołały uśmiech na twarzy oraz łzy wzruszenia u osób, które były i są do tej pory związane  z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Obecni byli również działacze, którzy aktualnie tworzą zgrany zespół, aby podejmować inicjatywy na rzecz dzieci potrzebujących pomocy:  Grażyna Bochniak, Agnieszka Mokrzyska, Anna Krzywińska, Katarzyna Fechner, Renata Janik,  Ewa i Wiesław Noskowie, Maria i Wiesław Kalisz, Tomasz Prawda, Anna Sopata. Nasza działalność ma ogromny sens. Pracując na rzecz dzieci i dla ich dobra mamy poczucie, ze robimy  w życiu coś bardzo ważnego, co przyczynia się do pomocy innym. Pracujemy dlatego, że lubimy dzieci oraz osoby dorosłe. Mamy duży szacunek dla osób starszych, ciągle się od nich uczymy. Inspiracją dla nas są często teksty Phila Bosmansa wielkiego przyjaciela ludzi, który pomagał wielu ubogim i cierpiącym odnaleźć na nowo sens życia. A oto jeden z jego tekstów:

Miliardy gwiazd świecą na niebie, a każda z nich jest inna, niepowtarzalna. Miliardy ludzkich istot żyje na tym świecie, a każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny. Człowieku, lubię cię.  Dla mnie nie musisz być nieomylny, bez błędów ani doskonały, bo: Ja przecież Ciebie lubię.

Serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji wystawy oraz Wieczoru Wspomnień otrzymują od nas następujące osoby: Burmistrz Leska Adam Snarski, Dawid Lipka,  pracownicy biblioteki: Joanna Krawczyk, Barbara Ferenc, Jadwiga Sąsiadek, Danuta Brajewska, Agnieszka Brajewska,  Marek Krzywiński, Zofia Przygórzewska, Katarzyna Wermińska, Bartosz Sopata.Anna Sopata

Prezes Oddziału Powiatowego w Lesku