Przedszkole „Mali Odkrywcy” - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Przedszkole „Mali Odkrywcy”

Opublikowano: 22.05.2017

Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Krośnie zaprasza dzieci z niepełnosprawnością.

Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori „Mali Odkrywcy” w Krośnie we współpracy z TPD i przy pomocy środków unijnych, utworzyło dwa miejsca dla dzieci z niepełnosprawnością (od czerwca tego roku). Placówka jest przygotowana merytorycznie oraz technicznie na przyjęcie dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi.

Poza systemem montessoriańskim, który świetnie sprawdza się w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, prowadzimy profesjonalny gabinet Integracji Sensorycz-nej, zajęcia z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, surdopedagogiem i oligofreno-pedagogiem, jak również szereg dodatkowych zajęć, dostosowanych do indywidual-nych potrzeb dzieci.   Dzieci niepełnosprawne posiadają potrzebę niezależności, samodzielności, komunikacji, poruszania się, życia w grupie społecznej i są zdolne do sterowania własnym działaniem, samomotywowaniem, samozdyscyplinowaniem, samouczeniem się i dobrze, jeśli da im się taką szansę.

Mamy możliwość także zapewnienia dowozu dzieci z Krosna i powiatu, specjalnie dostosowanym samochodem oraz z wyszkolonym kierowcą.

Opłaty dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością  wynoszą 150 zł/mc. Reszta kosztów pokrywana jest ze środków pozyskanych przez placówkę.

Serdecznie zapraszamy a więcej informacji można uzyskać telefonicznie.

 

TPD Krosno tel.600 385 593, 13 43 262 95

tel.697 709 281