Nasi Partnerzy

Opublikowano: 24.09.2014

 

 


Urząd Miejski w Brzozowie


URZĄD GMINY W WOJASZÓWCE


Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori Mali Odkrywcy w Krośnie.

 

Partnerstwo

TPD Krosno jest partnerem dla Niepublicznego Przedszkola Marii Montessori Mali Odkrywcy w Krośnie.

Nasze partnerstwo dotyczy

Projektu pt. „Mali Odkrywcy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego.


 

„Zdrowi w każdym wieku” – zajęcia  dla dzieci z zakresu zdrowego odżywiania się.

Oddział Okręgowy TPD w Krośnie wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  nr  2 im ks. Stanisława Szpetnara, byli organizatorami zajęć edukacyjnych dla dzieci pt  „Zdrowi w każdym wieku”,   organizowanych ze środków Urzędu Miasta Krosna w dn. 29 października, w pomieszczeniach Spółdzielczego Domu Kultury, przy ul.Kisielewskiego. W warsztatach wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej nr 15 z Krosna.

http://www.zsp2krosno.pl/